Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
Informace k zápisu do ZŠ
Informace k zápisu - opatření ministerstva školství
Školní časopis Školáček zde ke stažení
Příměstský tábor - informace + přihláška zde ke stažení
Organizace školního vyučování
Učitelka do MŠ a ZŠ
Elektronická žákovská knížka
Hesla do el. žákovské knížky budou rozdány 26. 9. 2019
Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Ošetřovné
Vážení rodiče,

další možnost vyzvednutí potvrzení školy na žádost k ošetřovnému - v budově ZŠ:
17.3. - úterý - od 8.00 - 11.00
18.3 - středa - od 8.00 - 11.00
20.3. - pátek - od 8.00 - 11.00

Informace k ošetřovnému
Vážení rodiče,
od 16.3.2020 mohu vystavovat potvrzení také elektronicky dle Vaší potřeby. Zavolejte mi nebo mi pošlete e-mail s informací od - do.
Děkuji L. Veselá

Zápis budoucích prvňáčků 2020-21
Vážení rodiče,
zápis budoucích prvňáčků pro rok 2020/21 proběhne 16.4. od 13.00 v budově ZŠ. (je to předpokládaný termín vzhledem k epidemiologické situaci)
Podrobně Vás budeme prostřednictvím našich stránek o organizaci informovat a vše nejen ohledně zápisu upřesňovat.
Těšíme se na Vás.

Uzavření MŠ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ

Vážení zákonní zástupci dětí,

na základě již vydaného mimořádného opatření MZ a Bezpečnostní rady státu, které se týká uzavření školy, po dohodě se zřizovatelem uzavírám provoz MŠ od čtvrtka 12.3.2020 až do odvolání a to z důvodu  nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Děkuji za Vaše pochopení a přeji Všem pevné zdraví.

Mgr.Lucie Veselá


Potvrzení na žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10-ti let z důvodu uzavření školy

POTVRZENÍ NA ŽÁDOST O  OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10-TI LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY VYDÁVÁM:

 

11.3. (STŘEDA)           - OD 10:00 – DO 12:00

12.3. (ČTVRTEK)         - OD 10:00 – DO 12:00

13.3. (PÁTEK)             - OD 10:00 – DO 12:00

                                                                                                                                      Mgr.L. Veselá,ŘŠ


Mimořádné opatření 10.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH a doporučení pro rodiče dětí MŠ

 

Vážení zákonní zástupci žáků,

na základě uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ruším od středy 11. 3. 2020 až do odvolání výuku. Žáci mají zákaz osobní přítomnosti v základní škole.

Sledujte, prosím, webové stránky školy, Bakaláře a e-maily. Naše paní učitelky Vám prostřednictvím elektronické komunikace budou poskytovat další informace.

Žáci budou částečně vyučováni prostřednictvím elektronické komunikace - e-mail, Bakaláři, webové stránky tříd.

Dále doporučuji co nejvíce omezit i návštěvnost dětí z MŠ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení vystavuje výhradně škola (bude umístěna na webových stránkách školy a v písemné podobě v kanceláři MŠ).

A to z důvodu:

havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

 

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

 Mgr. Lucie Veselá, ředitelka školy


Opatření pro žáky a zaměstnance školy

Opatření pro žáky a zaměstnance školy č.1/2020

Na základě doporučení MZ ČR v souvislosti s šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid-19) vydávám opatření pro žáky a zaměstnance školy, kteří se po jarních prázdninách vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (tel. 771 137 070) a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.

Základní hygienická pravidla:

1. dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,

2. pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest

3. používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

4. nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

5. jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

 

 V Mělnickém Vtelně, 8.3.2020                                                  Mgr. Lucie Veselá, ŘŠ


Vratky za výjezd na hory z 19.2.2020
Informace pro rodiče:
přebytky peněz za hory lze vyzvednout:
buď osobně nebo prostřednictvím dětí (které budou mít v omluvných listech či žákovských knížkách napsané "schválení" od rodičů, že mohou být peníze poslány po žákovi s podpisem jeho rodiče) a to:
od 25.2.2020 do 7.30 do 28.2.2020 do 7.30 - varianta pro výběr rodičů

Připomenutí:
do 15.3.2020 je možno uhradit platby za ŠD a kroužky

Výjezd na hory 2020

VÝJEZD NA HORY

 

Kdy:                            19.2. 2020

Odjezd:                       7:00 (od školy) autobusem

Návrat:           mezi 17: 00 – 18:00

Cena:              pro děti do 6-ti let 180,-Kč (loňská cena)

                        pro děti ZŠ od 6-ti do 15-ti – 280,-Kč (loňská cena)

                        záloha na skipas 100,-Kč

                        autobus – cena - podle počtu přihlášených dětí

                        celková přibližná cena bez půjčování lyží – kolem 1 000,-Kč

Co s sebou:

-          kopie kartičky pojištěnce

-          kapesné na čaj

-          kompletní lyžařské vybavení (helma, lyžařské brýle, lyžařské rukavice, nákrčník, lyže, přeskáče, oblečení na lyže včetně funkčního oblečení, ponožky do přeskáčů, kukla pod helmu, krém na obličej, lůj, papírové kapesníky)

-          potvrzení o seřízení vázání ze servisu

-          podepsaný vak na lyže

-          podepsaná taška na přeskáče

-          batoh s větší svačinou místo oběda, „energetické“ tyčinky, pití

(Přímo na místě lze zajistit zapůjčení celého lyžařského setu 240,-Kč – loňská cena)

Již je možné do úterý 18.2. odevzdat ŘŠ:

1, 1 000,-Kč

2, kopii kartičky pojištěnce

3, potvrzení o seřízení vázání (ty děti, které si budou půjčovat lyže na místě ho nepotřebují - za kvalitu ručí půjčovna, ti. co mají lyže vlastní  - stačí prohlášení zákonných zástupců, že mají děti vázání seřízené nebo je možné mít potvrzení i přímo ze skiservisu - formulář dětem rozdám


Plán akcí ZŠ únor 2020

11. 2. – Den otevřených dveří pro

             předškoláky a jejich rodiče

 

19.2. – Výjezd na hory – SKIAREÁL

             SEVERÁK – JIZERSKÉ HORY

28.2. -  Maškarní rej – masky vodních živo-

            čichů a rostlin

2.3. – 6. 3. – Jarní prázdniny


Plán akcí ZŠ- leden 2019-2020

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

leden

2.1. – 3.1.          Vánoční prázdniny

   6. 1. – 10. 1.

                    - PŘÍPRAVA PLESU – navážení, pečení, zdobení dortů, chlebíčků

 11. 1.          - ŠKOLNÍ DORTOVÝ PLES

 20.1.           - divadelní představení pro 1.+2.ročník „Písnička pro draka“ – cena:50,-Kč

 22. 1.          - Pedagogická rada – ZŠ

 30. 1.          - Vysvědčení – vyučování končí

                    v 11:10

  31.1.          - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

 

 


Vánoční překvapení - 16.12.2019
Odjezd od školy: 8.30 (autobus) - výuka probíhá jako vždy od 7.30
Návrat na oběd:  cca ve 12.00
Pojedeme do Mladé Boleslavi - kino
S sebou: batoh se svačinou, pití, kapesné na útratu
Cena: 0,-Kč (sponzorský dar)

Plán akcí ZŠ- prosinec 2019-2020

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

prosinec

30.11. - Vysoká Libeň – Vánoční jarmark a

             hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ

             sraz na návsi v 16.15

 

1.12. – Mělnické Vtelno – Vánoční jarmark a

             hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ

             sraz u Vánočního stromu v 16.15

 

5.12. – Mělnické Vtelno – kostel – koncert dětí

ZŠ a MŠ, sraz v 15.45, proběhne zde i Mikulášská nadílka, generálka v 10.00

(ZŠ + MŠ – kostel)

 

8.12. – Radouň – kostel – hudební vystoupení

dětí ZŠ a MŠ, sraz před kostelem ve 14.45

12.12. – Páťáci čtou dětem v MŠ o Adventu

             v rámci MAP – v 8.00 – 8.30

16. 12. – Vánoční překvapení

20. 12. – Vánoční besídka ve škole

23.12. –  3.1. Vánoční prázdniny

                 


Plavání - vyúčtování

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v průběhu září nám byla schválena dotace na plavání, budeme Vám vracet vzniklé přeplatky. Peníze si budete moci vyzvednout ve středu 13.11. (od 16.00) na konzultačních schůzkách a pak od 14.11. po domluvě s paní uč. Zichovou.


Organizace týdne od 4.11. - do 8.11.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ  OD 4. 11. – DO 8. 11. 2019/2020

SBĚR PAPÍRU – od 4.11. – do 8.11.

Místo:   svoz či osobní donáška v areálu ZŠ před

             zděnou budovou proti ŠJ (od hlavního vchodu ZŠ budou šipky) od 6.45 – do 7.25

Balíčky prosíme řádně svázat, podepsat a přímo na balík napsat hmotnost. (Kartony svazujte zvláště.)

4. 11.     - překvapení pro „prvňáčky“

7. 11.     - reportáž do mělnických novin o prvňáčcích

8.11.      – „Strašidelné dopoledne ve škole“

            - „strašidelné vyučování“ bude probíhat dle rozvrhu. Žáci budou ve svých učebnách se svými vyučujícími.

VSTUP POUZE VE STRAŠIDELNÝCH KOSTÝMECH!

 

       -lampionový průvod – v 17 .00


Lampionový průvod 2019

Kdy:                  8.11.2019

Sraz:                 v 17.00 před vchodem ZŠ

S sebou:            lampion

Pro koho:         pro děti z MŠ i ZŠ pouze v doprovodu zákonných zástupců, rodičů či dospělé osoby z důvodu zajištění bezpečnosti svých nezletilých dětí a pro všechny příznivce lampionových průvodů

 

Program:         průvod s lampiony povede od školy na sokolovnu, kde bude připraveno občerstvení a opékání špekáčků /zajištěno OÚ, ŠR/


Plán akcí ZŠ- září 2019-2020

             MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

listopad

1. 11.           - Ředitelské volno 

4. 11. – 8. 11.    - sběr papíru

  7. 11.         - 1.ročník – návštěva z mělnických

                    novin ve výuce-reportáž

  8. 11.         - strašidelné dopoledne v ZŠ

                    - lampionový průvod (akce OÚ+ŠR)

                    sraz před školou v 17:00 (další infor-

                    mace viz. WEB, nástěnka)

13. 11.         - pedagogická porada 14:15 – 15:30                 - třídní schůzky od 16:00 – do 17:00                   konzultace

28. 11.         - dílny pro rodiče (příprava na pro-

                    sincové jarmarky), od 15.00 v ZŠ

30.11.          - 16.30 Vysoká Libeň – Vánoční jarmark a hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ, sraz na návsi v 16.15

1. 12.           - 13.00 – výzdoba kostela

v Mělnickém Vtelně (pro děti -„dobrovolíky“)

-       16.30 - Vánoční jarmark a hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ, sraz na návsi v 16.15

V průběhu celého měsíce bude probíhat příprava žáků na prosincové vystupování, nácvik koled, zpěvu a hry na flétny….)


Ředitelské volno - ŠD
Ve dnech 31.10. a 1. 11.2019 od 7.00 do 15.30 bude pro přihlášené děti ZŠ v provozu školní družina a to včetně oběda. 
Kroužky ve školním roce 2019-20
Od 7.10. je zahájena činnost kroužků:
pondělí - flétny od 13.00. - 14.00
- Aj - od 15.15 - 16.00
úterý - Bee, Tee Ball od 13.00 - 14.30 (od 15.10. - teď ještě plaveme)
středa - jóga - od 13.00 - 14.00

Den zvířat - 4.10.2019-20
V tento den 4.10.-pátek- během dopolední výuky shlédnou děti program s dravými ptáky.
Cena 30,- Kč za dítě (úhrada hotově u třídních učitelů)

Kroužky ve školním roce 2019-20
Činnost kroužků bude zahájena od 7.10.2019/20. Cena zůstává - 500,-Kč. Již od 30.9. je možno úhradu zaplatit buď hotově u paní uč. Zichové či přes účet. 
Plán akcí ZŠ- říjen 2019-20

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

říjen

1.10.  - plavání – Neratovice (úterý)

             (12:00 – 15:30)

4.10. – Den zvířat – program pro děti ZŠ, MŠ

7.10. -   začínají kroužky i Aj – School Tour

8.10.- plavání – Neratovice (úterý)

             (12:00 – 15:30) - poslední

14. 10. -změna rozvrhu!

 25 . 10. -    „Svatební pečení s podzimními plo-

dy“- pečení pro mořskou panenku

a ráčka poustevníčka

 

 31.10. – ředitelské volno – z provozních důvodů

 


Plán akcí ZŠ - září

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

září

 2. 9. –          Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 (pondělí) v 7:30

                    Třídní schůzka – I. třídy po slavnostním zahájení během 1. vyuč. hodiny

 5. 9. -          Třídní schůzka (čtvrtek) –   ZŠ v 17:00 v učebnách II. (2.,4. ročník) a III. (3.,5. ročník) třídy

10. 9. -         Zahájení plaveckého (úterý) výcviku v Neratovicích (13:00 – 14:30), odjezd autobusem 12:00 – příjezd 15:30

16.9.            DH Mělník – 4., 5.ročník – pití, sportovní oblečení a obuv, psací  potřeby, helma, odjezd v 8.00 – návrat 12.30

17. 9. -         plavání – Neratovice (úterý)

                    (12:00 – 15:30)

24.9. -          plavání – Neratovice (úterý)

                    (12:00 – 15:30)


Třídní schůzky 5.9.2019
Dne 5.9.2019 se konají třídní schůzky od 17.00 v učebnách:
II.třídy - 2.,4.ročník
III.třídy - 3.,5.ročník


Organizační změny v rozvrhu v týdnu od 2.9. - do 6.9.
2.9. Slavnostní zahájení školního roku - začátek vyučování v 7.30 - přivítání prvňáčků při slavnostním ceremoniálu v jejich třídě (I.) za přítomnosti jejich rodičů a všech žáků školy
                                                              - sraz flétnistů v 7.00 v tělocvičně, kde proběhne zkouška hudebních čísel (fanfára, Gaudeamus, píseň)
      - po ceremoniálu se bude konat třídní schůzka rodičů prvňáčků
                                                               - konec vyučování po 1.hodině (v 8.15)
3.9. Vyučování - od 7.30 - do 11.10 - ŠD a ŠJ - v provozu
4.9. - 6.9. - vyučování od 7.30 - do 11.10. dle rozvrhu

Škola v přírodě
Zdravíme všechny rodiče, cesta proběhla bez komplikací, již zkoumáme okolí. 
                                                         Vaše děti

Informace ke škole v přírodě

Škola v přírodě na kolech –Chata Nebákov,

Mladějov v Čechách

 

Chata Nebákov, Troskovice 38, 507 38 Mladějov v Čechách

 

 

         Termín:      od 10.6. do 14.6. 2019

 

         Náklad:      kol, zavazadel v 7:30, doprava autobusem

 

         Odjezd:      10.6. 2019 (pondělí)

                            8:00  hod.                    

 

         Příjezd:      14.6. 2019 (pátek)

                            cca 15:00

 

Cena:         záloha:       1 200,- do 18.4.

doplatek:   1 000,- do 17.5. hotově u paní učitelky Zichové nebo na účet školy č.ú.:466163389/0800

 

Seznam věcí:

Odevzdat před odjezdem do 7. 6. 2019 třídní učitelce:

l  potvrzení o seřízení kola

l  prohlášení o bezinfekčnosti

l  potvrzení o zdravotní způsobilosti

l  kopie průkazu zdravotní pojišťovny, aktuální kontakty na zák. zástupce

l  léky s medikací (zdravotnici – Mgr. D. Jirků)

 

Kolo :    helma, rukavice, brýle !,nosič na láhev na pití a láhev, menší batoh

              pevná obuv, sportovní oblečení (tričko, přiléhavé kraťasy či dlouhé legíny, lehká

              nepromokavá bunda)

 

Ostatní: sportovní oblečení (tepláky, trička, mikiny)

              obuv (náhradní tenisky, přezůvky)

              spodní prádlo, ponožky

              věci do spaní

              šátek, čepice, pláštěnka, nepromokavá bunda

              hygienické potřeby, ručník,

              psací potřeby, pastelky, blok, flétna

              drobné kapesné, učení upřesním, pohledy se zpátečními adresami a známkami (obálky). Prosím, vše pečlivě označit    buď jménem či jiným znamením, abychom předešli možným ztrátám. Mobily nechte doma.


Plán akcí ZŠ- červen

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

červen

4.6.             Výlet do Liberce – odjezd v 7:30

           příjezd cca 15:30

                (vstup i doprava zaplaceno z výtěžku plesu)

5.6.             Focení tříd – cena 30,-

10. 6. – 14. 6.     ŠvPř Nebákov

18. 6.          Dopravní hřiště  ME– kola 4., 5.ročník, helma s sebou, sportovní oblečení, batoh se svačinou                   odjezd v 8:00

                                                        příjezd cca 12:00

24. 6. Odevzdávání učebnic

25. 6. Vycházka do lesa

26. 6. Sportovní den

28. 6.         Ukončení školního roku 2018/2019

                   vysvědčení – desky s sebou

                   vyučování končí po 1.vyuč.hodině (družina  - provoz ukončen 27.6., ŠJ vaří pouze pro MŠ)


Plán akcí ZŠ- květen

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

květen

 

1.  5.      - státní svátek

7. 5.      - zápis do MŠ

8. 5.      - státní svátek

14. 5.    - vystoupení pro maminky

             od 16:30 v KC Mělnické Vtelno,

             venku v areálu


Čarodějnický den

30. 4.    – „Čarodějnické dopoledne ve škole“

            -  vyučování v „čarodějnickém“ duchu –

            1. a 2. čarodějnická hodina

            - svačina při pálení čarodějnice (opékám si to, co si donesu)

            - 4. a 5. hodina čarodějnická olympiáda

Čarodějnická výuka pro všechny čarodějnice a čaroděje všech ročníků končí ve 12:00!


Oznámení o přijetí dětí do ZŠ

OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2019/2020

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník oznamuje, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání podle Školského zákona č.561/2004 Sb., §183, odst. 2, které byly řádně podány zákonnými zástupci dne 2. 4. 2019.

O přijetí Vašeho dítěte bylo s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho písemné vydání.

 

 

V Mělnickém Vtelně, dne 10. 4. 2019

 

 

                                                                                   ředitelka školy Mgr. Lucie Veselá


Plán akcí ZŠ- duben

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

duben

1.   4.         - Den autismu –

ve škole v modrém, focení, beseda

-        Zápis předškoláků do ZŠ

od 13:00 – cca do 15:00

2.   4.         - předškoláci ve škole

3.   4.         - Pythagoriáda

8. 4.         - Pedagogická rada 14:15 – 15:30

- třídní schůzky ve třídách

                od 16:00 – do 17:00

10. 4.        - předškoláci ve škole

18. 4         – Velikonoční prázdniny - čtvrtek

(19. 4. st.svátek, 22. 4. Velikonoční pondělí – do školy se jde 23. 4.)

23. 4.        Den Země

25. 4.        Den otevřených dveřích v MŠ – 16:00

30. 4.       „Čarodějnický den“


Vúčtování za hory
Vyúčtování za hory proběhne v prvním březnovém týdnu, peníze bude možné vyzvednout buď přímo dětmi se souhlasem rodičů v ŽK nebo u paní učitelky A. Zichové osobně.
Plán akcí ZŠ- březen

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

Březen

 

   4. 3. – 6. 3.   - florbalové tréninky

6. 3.              - předškoláci ve škole

7. 3.              - florbalový zápas ME

13. 3.            - předškoláci ve škole

19. 3.            - jarní focení – zájemci

                     soubor – 250,- (nabídka JARO, portrét a postava, Den maminek- dle dohody)

20. 3.            - předškoláci ve škole

27. 3.            - předškoláci ve škole

29. 3.            - NOC S ANDERSENEM


Plán akcí ZŠ- únor
19. 2. Maškarní rej - 1.a 2. hodina proběhne dle rozvrhu, během velké 
                                  přestávky příprava převlékání do kostýmů, 3. - 5. hodinu nastane v tělocvičně ZŠ rej v maskách - soutěž o nejlepší masku, sportovní a pohybové soutěže, tanec  - disco v maskách (1.ročník konec výuky po 4.hodině) 
Těšíme se na nápadité masky.
20. 2. Výjezd na hory do střediska Severák v Jizerských horách
                                  - veškeré informace mají zájemci již u sebe
                                 - platba a potvrzení o seřízení vázání odevzdejte, prosím, do 19.2. ŘŠ

21.2. Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče
25. 2. - 1.3. - Jarní prázdniny

Plán akcí ZŠ - únor
19. 2. - Maškarní rej s průvodem obcí

21. 2. - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče

25. 2. - 1. 3.  - Jarní prázdniny

změna v délce výuky dne 31. 1.

31.1. - vyučování končí:

         1., 2., 3., 4., 5.ročník – konec v 11:10

- předávání výpisů klasifikace za  1.pololetí školního roku 2018/2019

1. 2.   - pololetní prázdniny   

- ŠD od 7:30 do 14:00 včetně oběda

- bude k dispozici s minimálním počtem

10 dětí (pouze pro děti běžně navštěvující ŠD)


Volné místo kuchařky ve ŠJ
V dohledné době (od března) se nám uvolní místo naší paní kuchařky ve školní jídelně, proto hledáme nové šikovné zájemce nejlépe vyučené v oboru s praxí.
Nabízíme i vstřícné "zaučení a zasvěcení" do školního vaření (během ledna, února).
Kontaktní telefon: vedoucí ŠJ 702 414 985 či ŘŠ 604 50 60 12

Organizační změny v rozvrhu v týdnu od 21.1 - do 25.1.2019

21. 1.    - 4., 5.ročník – změna rozvrhu

             Čt, Vv, Vv, Aj, Vl

-       kroužek flétny bude přesunut na

25. 1. od 13:00

23. 1.    - 4., 5.ročník – změna rozvrhu

             M, Čj, Čj, Inf, Hv

24. 1.    - 4.,5.ročník – změna rozvrhu

             M, Čj, Aj, Aj, Př

25. 1.    - 4., 5.ročník – změna rozvrhu

             Čj, M, Tv, Př, ČjS


Školní dortový ples - poděkování
Dne 12.1.2019 se konal v KD Vysoká Libeň školní dortový ples. Jménem školy velice děkuji všem, kteří se podíleli jakoukoliv měrou na jeho realizaci zejména paní starostce Bc. Martině Karbanové, všem členům a členkám Školské rady a jejich rodinám, učitelskému sboru ZŠ i MŠ, provozním zaměstnancům školy, provozovatelům KD Vysoká Libeň Fuchsovým, zaměstnancům naší obce, všem rodičům dětí a přátelům školy za pomoc při nákupu, dovozu, rozvozu, pečení, zdobení a dalšího tvoření, za dary do tomboly, všem sponzorům: SOŠ a SOU Neratovice, obci Mělnické Vtelno, supermarketu Eva Mělník, Forus Group s.r.o., stavebním pracem Františka Nováka, zahradnictví Radouň, Metronetu, DV Libeň Vtelno, Linhart Lumír s.r.o., Jizerským pekárnám.
Všem Vám ještě jednou velice děkuji.
Mgr. Lucie Veselá ŘŠ

Plán akcí ZŠ- leden

             MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

leden

 

22. 1.          Vánoční prázdniny

33. 1. – 4. 1.

Ředitelské volno – výměna osvět-

lení

   7. 1. – 11. 1.

                    - PŘÍPRAVA PLESU – navážení, pečení, zdobení dortů, chlebíčků

 12. 1.          - ŠKOLNÍ DORTOVÝ PLES

 24. 1.          - Pedagogická rada – ZŠ

 31. 1.          - Vysvědčení – vyučování končí

                    v 11:10

1. 2.          - POLOLETNÍ PRÁZDNINY


Volná místa v MŠ
Mateřská škola nabízí 6 volných míst pro děti od 3 let.
Případní zájemci obdrží ve školce formuláře k přijetí dítěte, jeden z nich budou muset nechat potvrdit u pediatra.
Po dodání vyplněných formulářů může být dítě přijato ihned.
Plán akcí ZŠ - prosinec

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ – prosinec:

1.    1. 12. – Vysoká Libeň – Vánoční jarmark a

hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ

sraz na návsi v 16:15

kroužek flétny odpadá, bude nahrazen v pátek

7. 12. od 13:00 – do 14:00, výuka ve 4., 5. ročníku: Čt, Vv, Vv, Aj, Vl

 

2.    2. 12. – Mělnické Vtelno – zdobení vánočního

stromku v kostele – sraz ve 13:00

(pouze pro děti – dobrovolníky)

 

-         Mělnické Vtelno – Vánoční jarmark a

hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ (s flétnami – mám u sebe)

sraz u Vánočního stromu v 16:15

 

4.    5. 12. – Mělnické Vtelno – kostel – koncert dětí

MŠ a ZŠ, sraz v 15:45, proběhne zde

i Mikulášská nadílka, generálka v 10:00 (ZŠ + MŠ – kostel)

    7. 12. – výuka ve 4., 5. ročníku: Čj, M, Tv, Př, Čjs

  16. 12. – Radouň – kostel – hudební vystoupení

                            dětí MŠ a ZŠ, sraz ve 14:45

  20. 12. – Vánoční překvapení

  21. 12. – Vánoční besídka ve škole

  22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

   3. 1. a  4. 1. – Ředitelské volno – z provozních důvodů – výměna osvětlení ve třídě ZŠ


Informace MŠ

Informace ze školky:

................................................................

Mikulášská besídka 5.12. 2018 v KC Kostel začíná již v 16.00 hod. Proto si v tento den vyjímečně vyzvedněte děti ze školky do 15.30 hod.
 V tento čas bude provoz MŠ uzavřen, aby se všichni stihli přesunout na vystoupení. Děkujeme za pochopení.


.................................................................

4.12. chystáme ve školce čertovský rej.

Děti i paní učitelky mohou od rána chodit v čertovském převlečení. Budou čertovské aktivity, čertovské odměny a po čertech dobrý jídelníček.
Malí čertíci si tento den pochutnají na polévce z hadích ocásků, čertovském kotlíku s netopýřím knedlíkem. Kromě toho bude ještě toust od Velkého Lucifera
a pochoutka z žížal. :-)


Již teď můžete nosit do školky obrázky čertíků ( vytištěné, doma vyrobené, jak je libo ) - uděláme si pekelnou výstavu !
Změna v rozvrhu 4.,5.
19. 11. - kroužek flétny odpadá, bude nahrazen v pátek 23. 11. od 13:00 -
              do 14:00
              výuka v pondělí: Čt, Vv, Vv, Aj, Vl
23. 11. - výuka Čj, M, Tv, Př, Čj

TS - konzultace 4.,5.ročník
Dne 12.11. od 16:00 ve třídě proběhnout třídní schůzky formou konzultací.
Nabízím časy po 10-ti minutách,  zapsáníje  možné ve vestibulu školy během 8.11.,9.11.,12.11. za provozu školy tedy při příchodu před 7h do 15:30 a to při vstupu vlevo na mag.tabuli. Pokud není možné, aby se ZZ či rodiče žáků mohli fyzicky zapsat, napište mi sms s dotazem na čas, pokud bude volno, ráda Vás zapíši.
Předem děkuji za spolupráci tř.uč. L.Veselá

třídní schůzky
Dne 12. 11. 2018 se budou konat třídní schůzky formou konzultací od 16:00 do 17:00.

Akce v listopadu - ZŠ
1. 11. - zahájení sběru papíru
2. 11. - sběr papíru
2. 11. - pod záštitou OÚ Mělnické Vtelno - lampionový průvod
            sraz v 17:00 před budovou školy
            (děti z MŠ a ZŠ pouze v doprovodu zákonných zástupců, rodičů 
            či dospělé osoby z důvodů zajištění bezpečnosti)
            průvod povede od školy, kolem OÚ do prostor sokolovny, kde se
            budou opékat špekáčky (zajištěno OÚ)
5. 11. - 9. 11. - sběr papíru
            výtěžek za sběr bude použit pro děti
29. 11. - dílny pro rodiče - výroba VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ -
              pro jarmarky
Pozor:   V měsíci listopadu se budou konat třídní schůzky - termín bude
             upřesněn
Poznámka:
Během celého měsíce budeme pilně nacvičovat na prosincová vystoupení, která se budou konat
                                  1. 12. - ve Vysoké Libni - jarmark
                                  2. 12. - Mělnické Vtelno
                                  5. 12. - kostel v Mělnickém Vtelně - Mikulášská
                                              besídka
                                16. 12. - kostel v Radouni
                                 a na která jste srdečně zváni.

Aktuality - říjen,listopad - ZŠ
22. 10. - kroužek flétny z org.důvodů nebude - v pátek 26. 10. bude 
              nahrazen a to od 13:00 - do 14:30 - včetně náhrady ještě za
              za 8. 10.
23. 10. - beseda s policií - šikana - od 10:00 - do 11:00 - během
              školní výuky
29. 10. - 30. 10 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
31. 10. - Dopravní hřiště - Mělník - pro 4.,5.ročník
              (sportovní oblečení, helma, svačina, odjezd v 8:00 - návrat
              kolem 12:30)
  2. 11. - v 17:00 - lampionový průvod

Oslava ke 100. výročí založení ČR
SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ MŠ A ZŠ MĚLNICKÉ VTELNO
13.10.2018
SRAZ ve 13:45
před POMNÍKEM PADLÝCH
Těšíme se na Vaši účast.

Akce v říjnu - ZŠ
  1. 10. 2018 - začínají kroužky
  2. 10. 2018 - plavání
  4. 10. 2018 - Den zvířat (s našimi zvířátky ve škole)
  9. 10. 2018 - plavání
10. 10. 2018 - preventivní progam - beseda s policií - šikana
13. 10. 2018 - vystoupení žáků ZŠ a MŠ na oslavě 100.výročí Dne                              české státnosti (sobota cca 14.00 - venku)
15. 10. 2018 - změna rozvrhu
31. 10. 2018 - Dopravní hřiště Mělník - odjezd v 8:00 - návrat kolem
                       12:30 (helma, svačina)


Facebook

https://www.facebook.com/groups/1407996052834648/

Na výše uvedeném odkazu založila paní Lucie Seničová skupinu na podporu školy a školy na Facebooku.

Kdo má zájem se přidat, ať zadá ZŠ MělnickéVtelno.