Školní časopis Školáček zde ke stažení

Ekocentrum M.Boleslav

V úterý 27. 9. pojedeme do Mladé Boleslavi do Ekocentra ,,Zahrada.“ Čekají na nás dva výukové programy – pro 1., 2., 3. ročník s názvem ,,Jak šlo semínko do světa“,  pro 4., 5. ročník ,,Od semínka ke chlebu.“

Cena za program + dopravu: 1., 2., 3. roč. – 80 Kč

                                                         4., 5. roč. -  90 Kč

Odjezd: autobusová zastávka v 7.01 h Mělnické Vtelno

Příjezd: do 12 h


Divadelní přestavení
V pondělí 19.9. se uskuteční divadelní představení pro žáky v KC Kostel v Mělnickém Vtelně od 10.00 h , s názvem " Mísa plná ovoce".
Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného proběhne přes účet -

pro ZŠ do 31.7.

pro MŠ do 30.9 (vzhledem k prázdninovému provozu)Adaptační program v MŠ

ADAPTACE DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Nově přijaté děti  se mnohdy setkávají  mateřskou školou poprvé. Některé děti již navštěvovaly školku v jiném městě. Nástup dítěte do MŠ znamená změnu nejen pro dítě, ale i pro celou rodinu. Musí svůj rodinný režim do jisté míry přizpůsobit režimu MŠ.

Je vhodné si domluvit  tzv. adaptační program. Zpočátku by se dítě mělo pohybovat ve školce jen pár hodin, postupně prodlužovat dobu pobytu na celé dopoledne .  První dny může rodič krátce pobývat ve školce se svým dítětem, ale postupně musí zvykat dítě na to, že ho bude opouštět a zase se pro něj vracet.

Vše záleží na individuální domluvě s rodiči.

První dny zpravidla dítě dochází kolem půl desáté, kdy jsou děti na zahradě MŠ a je v MŠ zhruba 2 hodiny do oběda. Pokud tuto délku pobytu dobře zvládne, může se přistoupit k postupnému prodlužování .  Např. zhruba  od půl 9 s ranní svačinou, s pobytem venku až do oběda. Další fází je pobyt od 8.00  – 12.30 včetně oběda.  Bylo by dobré ponechat ještě pár dní tuto  dopolední docházku, než se přistoupí k celodenní docházce . Pro lepší adaptaci si dítě může z domova přinést na odpolední spaní plyšáčka z domova.

Adaptace je velmi individuální. U některého dítěte jde rychle a u jiného trvá týdny.  Někdy se stane, že u rychle adaptovaného dítěte se objeví obtíže až po měsíci pravidelné docházky. Mohou se u dítěte objevit protesty a nechuť k docházce do MŠ. Potom se doporučuje občas zkrátit celodenní docházku na dopolední a obtíže zpravidla odezní.

DOPORUČENÍ :

 • Neprotahujte zbytečně dobu loučení. Je to pro dítě, ale i pro Vás mnohem více stresující. Dítě se po Vašem odchodu brzy zabaví a přijde na jiné myšlenky. Důvěřujte paní učitelkám, které mají zkušenosti a jsou na děti připravené. Jsou profesionálky
  a dokážou děti motivovat k činnostem a zapojit je do režimu školky.

 • Nezřídka se stává, že dítě své rodiče pláčem a voláním citově vydírá a chce je donutit k tomu, že si je odvedou zpět do bezpečí domova. Neustupujte mu. Stačí dítěti jednou důrazně vše vysvětlit a odejít.  Po odchodu rodičů je dítě ve velmi krátké době zabaveno hrou nebo hračkou.

 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte. Popřejte dítěti hezký den
  a  usmějte se.

 • Pamatujte, že když jste vystresovaní  Vy, Vaše dítě to vycítí a adaptace bude složitější.

 • Nedávejte dítěti najevo, že jste smutní a rozrušení.

 • Pokud by bylo dítě „k neutěšení“, učitelky Vás budou kontaktovat telefonicky.

 • Voďte do školky dítě s tím, že uvidí nové kamarády, nové hračky, které si může vyzkoušet a zažije novou zábavu.

 • Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest a nedávejte mu odměny za to, že půjde do školky.  Nevyhrožujte mu školkou .

 • Povídejte si s dítětem o tom, co ve školce vidělo, co se mu líbilo.

 • Naslouchejte mu, ale nenuťte ho  do odpovědí.  Příhody a situace se mu budou vybavovat postupně a může se stát, že si nevzpomene zrovna ve chvilce, kdy Vy se ptáte.

 • Neklaďte na dítě zbytečně vysoké nároky. Dítě si zprvu nemusí chtít ani hrát. Může být zaskočeno novým prostředím a bude se cítit lépe v roli pozorovatele. Postupem času se začne samo zapojovat.

 • Při vyzvedávání dítěte se někdy stane, že se dítě rozpláče. Je to přirozená reakce z nahromaděných emocí. V žádném případě dítě nelitujte, že bylo bez Vás „dlouhou dobu“.

 • Pokud dítěti slíbíte, že pro něj přijdete po obědě, slib dodržte.

 • Dítě se setkává v mateřské škole s novým režimem a řádem, který mu později dává pocit jistoty a bezpečí.  Postupně přivyká na sled činností, které po sobě následují
  a každý den se opakují. Opakováním se dítě utvrzuje v tom, že se  nic hrozného neděje a na určité činnosti se začíná těšit.

 • Dítě se učí velmi rychle nápodobou. V kolektivu jiných dětí „odkouká“ jak věci pozitivní, tak i negativní.

 • Veďte dítě k samostatnosti a dodržujte školní řád.

 • Při jakékoliv pochybnosti kontaktujte učitelku.

 

 

Co bude dítě do školky potřebovat ?

 • Pevné bačkory – ne pantofle.

 • Látkový sáček na náhradní oblečení pro případ znečištění ( spodní prádlo, ponožky, tepláky, triko ).

 • Převlečení na zahradu ( tepláky, mikina ).

 • Plastový hrneček na pití.

 • Pyžamko.

   

  ( Věci by měly být opatřeny alespoň monogramem. V kolektivu 35 dětí se často vyskytuje stejná věc hned několikrát ! )

Učitelce odevzdejte kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Další informace budete pravidelně nalézat na informační nástěnce v MŠ.


Facebook

https://www.facebook.com/groups/1407996052834648/

Na výše uvedeném odkazu založila paní Lucie Seničová skupinu na podporu školy a školy na Facebooku.

Kdo má zájem se přidat, ať zadá ZŠ MělnickéVtelno.