Rozpočet 2019  Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 Rozpočet 2020 a střednědobý rozpočet

 GDPR - obecné informace o zpracování osobních údajů

 Omluvenka
 Žádost o uvolnění žáka
 Žádost o odklad školní docházky
 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 Přihláška ke školnímu stravování
 Přihláška do zájmového kroužku
 Zápisní lístek do ŠD
 Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání
 Souhrnné informace o poviném předškolním vzdělávání
 Kritéria přijetí dětí do první třídyFotografie za školní rok 2009/2010 ke stažení
Fotografie za školní rok 2010/2011 ke stažení
Fotografie za školní rok 2011/2012 ke stažení
Fotografie za školní rok 2012/2013 ke stažení
Fotografie za školní rok 2013/2014 ke stažení
Fotografie za školní rok 2014/2015 ke stažení
Fotografie za školní rok 2016/2017 ke stažení