Školní řád MŠ  Dodatek ke školnímu řádu  Úplata za předškolní vzdělávání  ŠVP - Svět kolem nás 2017  Provozní řád MŠ  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  Źádost o ukončení předškolní vzdělávání  Oznámení zahájení individuálního vzdělávání  Oznámení ukončení individuálního vzdělávání

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno Hlavní 149, 277 38 Mělnické Vtelno
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROVOZNÍ DOBA MŠ 6.45 - 16.00 hod.
Personální zajištění :
Ředitelka ZŠ a MŠ : Mgr. Lucie Veselá
Učitelky MŠ : Jana Šulcová, Pavla Jansová, Martina Černá
Uklízečka a výdej jídla : Lenka Hlušková
Vedoucí školní jídelny : Eliška Žipajová
Kuchařky : Eliška Žipajová, Eva Volfová

Kontakty :
ZŠ : 326 337 107
MŠ : 775 213 085
Jídelna : 702 414 985
Další informace na www.zsvtelno.cz

Plán doplňkových akcí školky na školní rok 2018/2019


( Během roku může být plán měněn a doplňován o další akce dle aktuální nabídky.) Datumy a podrobné informace budou průběžně upřesňovány na informační nástěnce v MŠ.


Orientační plán akcí ke stažení