Základní škola se nachází na okraji obce Mělnické Vtelno , na rozhraní okresu Mělník – Mladá Boleslav.

Škola v Mělnickém Vtelně byla vystavěna nákladem 50 940 rakouských korun a slavnostně otevřena 31.srpna 1902. Byla to velká budova, na tehdejší dobu moderní. V březnu 1919 byly před školou zasazeny dvě lípy. Areál školy byl tvořen zahradou a hřištěm.

Od roku 1993 zde sídlí i škola mateřská, která se v roce 2003 stala plně součástí školy, které byla téhož roku přiznána právní subjektivita. Součástí školy je zároveň školní družina se školní jídelnou.

Přestože je budově školy více než 100 let, v rámci neustálé modernizace (zavedení plynofikace v roce 1999, nová fasáda a střešní krytina, , rekonstrukce školní kuchyně, a rekonstrukce chlapeckého sociálního zařízení, dovybavování novým nábytkem,..aj.), snažíme se o její neustálou modernizaci a údržbu tak ,aby se stala školou dnešní doby.

Škola je organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Žákům slouží klasické učebny, učebna s výpočetní technikou, postupně dochází k zavedení internetu do všech tříd, tělocvična , školní zahrada a hřiště s umělým povrchem.

        

 Školní řád  Minimální preventivní program 2019-2020  Školní poradenské pracoviště
 Koncepce školy  Plán environmentální výchovy  Výroční zpráva 2018/2019

VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Rozdělení jednotlivých ročníků do tříd
I.třída : 1. ročník, tř.uč. Mgr. Jaroslava Havelková
II.třída : 2., 4. ročník, uč. Mgr. Dagmar Jirků
III.třída : 3. a 5. ročník, tř.uč. Mgr. Lucie Veselá

učitelka INF, Čt,VV a Pč : Anna Zichová
školní družina: Anna Zichová

Přehled vyučovacích hodin
1.hodina: 7.30 - 8.15
2.hodina: 8.25 - 9.10
3.hodina: 9.30 - 10.15
4.hodina: 10.25 - 11.10
5.hodina: 11.20 - 12.05
6.hodina: 12.15 - 13.00
7.hodina: 13.10 - 13.55
8.hodina: 14:05 - 14:50

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středa 30. října 2019
Ředitelská volna budou ve čtvrtek 31. 10. 2019 a pátek 1. 11. 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.prosince 2019 a skončí v pátek 3.ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny v našem okresu budou od 2. března do 8. března 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY 2019/ 2020

Celoroční projekt - Rybí sliby


Září
- Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
- D. Krolupperová – Rybí sliby (seznámení s knihou, projektem)
- Strašlivé zakletí (seznámení s mořskou panenkou, životem v moři)

Říjen
- Svatební pečení s podzimními plody (pečení pro mořskou panenku a ráčka poustevníčka)
- U horského pramene
- Den zvířat – oslava v naší škole

Listopad
- První rybí slib
- Lampionový průvod

Prosinec
- Druhý rybí slib
- Mikulášská besídka a jarmark

Leden
- Třetí a čtvrtý rybí slib
- Den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče

Únor
- Pátý rybí slib
- Maškarní vodní rej

Březen
- Šestý rybí slib
- Návštěva žáků ZŠ v MŠ – „Čteme předškolákům“
- Noc s Andersenem

Duben
- Sedmý rybí slib
- „Čarodějnický den“
- Den Země
- Návštěva žáků MŠ v ZŠ
- Zápis do 1. ročníku

Květen
- V ústí řeky
- Vystoupení pro maminky
- Uctění památky padlých

Červen
- Konečně doma
- Sportovní hry
- Škola v přírodě